الهام بهروزی عروسک ها دنیای شگفت انگیز و سرگرم کننده و در عین حال جالبی دارند مخصوصا عروسک های سنتی! این عروسک‌ها که اغلب با مواد بازیافتی و ضایعات دوخت مادران یا اقوام ساخته می‌شدند، بخشی از زندگی دختران در دهه اول زندگی و مانند همدام و مونسی شنوا رویای دختران بود. این عروسک ها در دنیای خیالی این دختران، گاهی به عنوان مادر، گاهی به عنوان دختر، گاهی به عنوان دوست و گاهی در نقش های دیگر ظاهر می

تماس با ما